Financiering

Optimaal Zorg kan alle zorg bieden die u nodig heeft en wordt op verschillende manieren gefinancierd:

Zorgverzekeringswet (ZvW)

Vanuit uw zorgverzekering kan de wijkverpleegkundige van Optimaal Zorg een indicatie stellen voor verpleging en verzorging. De financiering loopt dan direct via de zorgverzekeraar. Deze zorg is in een aantal situaties ook om te zetten in een persoonsgebonden budget, PGB.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg wordt de indicatie gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Optimaal Zorg kan deze zorg ook bieden d.m.v. een PGB.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Voor begeleiding individueel en Begeleiding Groep vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt de indicatie gesteld door de zorgconsulenten van de gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met de zorgtoewijzing van uw Gemeente. Optimaal Zorg kan deze zorg ook bieden door middel van een PGB.

Particuliere zorg

Als u behoefte heeft aan meer zorg, buiten de aan u toegekende indicatie, of u komt niet in aanmerking voor een indicatie, dan kan de zorg bij Optimaal Zorg particulier bijgekocht worden.

Een combinatie van deze financieringswijzen is bij Optimaal Zorg ook mogelijk. Optimaal Zorg adviseert en ondersteunt u graag bij de aanvraag van uw indicatie.