Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige stelt indicaties als het gaat om zaken die vallen binnen de Zorgverzekeringswet (ZvW) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie voor de Wet langdurige zorg (WLZ) en dan met name de zorgzwaartepakketten. De wijkverpleegkundige en het CIZ bepalen hoeveel uren en welke zorg u precies krijgt.

Thuiszorg en/of begeleiding
Tijdens het intakegesprek kunt u, samen met onze wijkverpleegkundige, bespreken welke thuiszorg en/of begeleiding u wenst. Vervolgens zal er gekeken worden naar een eventuele indicatiestelling en zal geholpen worden deze voor, en met u te organiseren.

Uw persoonlijke wensen
Na indicatiestelling, waarin de te ontvangen zorg en begeleiding uitgebreid staan omschreven, wordt samen met u een planning gemaakt voor de contactmomenten. Deze worden vanzelfsprekend zoveel mogelijk aangepast aan uw persoonlijke wensen en hulpvraag. Zo houdt u altijd zelf de regie in handen.
Ervaren in de zorgverlening en begeleiding
Een klein team aan hulpverleners komt bij u thuis. Wij zijn gekwalificeerd, flexibel inzetbaar en ervaren in de zorgverlening en begeleiding. U krijgt een vast aanspreekpunt met wie u uw wensen kunt bespreken.

Verdere taken van de (wijk)verpleegkundige:

  • Begeleiding en toediening (gespecialiseerd) medicijngebruik
  • Geven van (gecompliceerde) wondbehandeling, voorkomen van wonden
  • Advisering van aanschaf van hulpmiddelen
  • Coördineren van complexe zorg
  • Katheter- stomazorg
  • Toedienen van zuurstof
  • Toedienen van injecties