Hulp bij dementie

Dementie is vaak een moeilijk te accepteren ziekte voor zowel naasten als de cliënt zelf. Ogenschijnlijk lijkt er namelijk niets aan de hand te zijn met de betreffende persoon. Dikwijls wordt pas duidelijk hoeveel een echtgenoot overnam van een dementerende partner als de echtgenoot plots niet meer in staat is hulp te verlenen. Mensen die lijden aan dementie kunnen de neiging hebben hun gedrag te verbergen of zich zelfstandiger voor te doen dan ze werkelijk zijn.

Familie of buren zijn dan vaak degenen die opmerken dat vertrouwde handelingen niet meer zo eenvoudig zijn als dat ze vroeger waren. Het accepteren van de zorg heeft veel tijd en aandacht nodig aangezien de cliënt zichzelf doorgaans niet ziek vindt of voelt. De verhoudingen tussen ouders en kinderen veranderen. Kinderen nemen in het begin enkele verzorgende taken van ouders over en dat is niet altijd even makkelijk

Met de toenemende zorgbehoefte en een druk eigen bestaan is meer zorg bieden vaak niet mogelijk. De zorgverleners van Optimaal Zorg kunnen dan hulp bieden. De zorg wordt vaak beter geaccepteerd, 'vreemde ogen dwingen' en voor de familie is het een geruststelling dat enkele taken worden overgenomen die niet zelfstandig meer gedaan kunnen worden. De zorgverleners hebben een sociale en observerende taak. Voor deze zorg biedt Optimaal Zorg dagdelen vanaf 3 uur aaneengesloten op tijden die u aanvraagt.

De zorg wordt verleend door een vast team aan zorgverleners dat afwisselend de diensten verleend. Onze zorgverleners hebben ruime ervaring op het gebied van dementie om deze cliënten goed te kunnen begeleiden.