Begeleiding

Persoonlijke begeleiding

Afhankelijk van uw situatie kan Optimaal Zorg u helpen met individuele begeleiding. Bij deze begeleiding wordt bijvoorbeeld hulp geboden bij het plannen en ondernemen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Ook kan de ondersteunende begeleiding uw familie, vrienden of andere mantelzorger(s) helpen bij het omgaan met de situatie.

Persoonlijke begeleiding is er op gericht om zelf de regie te houden over uw eigen dagindeling en/of uw huishouden. Met begeleiding van Optimaal Zorg bevorderen of behouden we de zelfredzaamheid en voorkomen daarmee verwaarlozing of opname in een instelling.

Begeleiding heeft niets met ziek zijn te maken. Het zijn algemene dagelijkse dingen die niet meer zo makkelijk gaan. Eenzaamheid speelt een grote rol. Angst om alleen te zijn. Een beetje vergeetachtig. Het zijn zaken die allemaal kunnen bijdrage tot verzwakking. Men heeft geen motivatie meer om te eten en eet daarom alleen maar toetjes, lekker makkelijk. Of men vindt zijn/haar uiterlijke verzorging ook niet meer zo belangrijk en "het gaat ook zo moeilijk, want ik ben zo stijf". Ook een wandelingetje lekker in de zon zit er niet meer in "want ik ben bang om te vallen". Waarschijnlijk voor u herkenbare situaties.
De zorgverleners van Optimaal Zorg kunnen al deze zaken met een kleine ondersteuning weer in goede banen brengen. Regelmaat en dezelfde zorgverleners die de ondersteuning/begeleiding bieden, geeft weer vertrouwen en levenslust.
Om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen bieden wij dan zo nodig lichamelijke en / of geestelijke begeleiding in geval van eenzaamheid of vergeetachtigheid en begeleiding bij de huishouding en het verzorgen van de maaltijden.

Wij begeleiden bij:
  • Het leren omgaan met een stoornis, handicap of beperking
  • Het oefenen en aanleren van vaardigheden
  • Het organiseren van het huishouden
  • Het op orde brengen en begeleiden van financiën en administratie
  • Structuur brengen in het dagelijkse leven
  • Trainen van praktische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld koken
  • Begeleiding bij het maken van een maaltijdplanning en boodschappen doen
  • Helpen opbouwen en onderhouden van sociale contacten zoals familie, kennissen en vrienden
  • Ondersteuning bieden bij bezoek van een arts of het ziekenhuis
  • Uw familie of mantelzorger(s) (tijdelijk) ontlasten