Zorgorganisatie

Optimaal Zorg is opgericht vanuit de overtuiging dat de cliënt de zorg moet kunnen ontvangen die hij verdiend en wil hebben. Omdat de zorg wordt geleverd door een of meer zorgverleners is deze een belangrijk onderdeel in het bereiken van deze doelstelling. Optimaal Zorg richt zich daarom ook op het creëren van prettige werksferen voor haar zorgverleners zodat deze kunnen doen waar zij goed in zijn: zorgverlening voor zorgbehoevenden.

Uw zorgbehoefte en wens is uitgangspunt bij al ons handelen. Kwaliteit en cliëntgerichtheid zijn hierbij onze drijfveren. De zorg die u nodig heeft bespreekt u samen met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt de zorgbehoefte vast en legt deze vast in een indicatie, maakt samen met u en uw mantelzorgers een zorgplan en evalueert deze zo vaak als nodig. De zorg die u zelf niet meer kunt organiseren kan op basis van deze indicatie geboden worden door onze zorgverleners.

Wij hebben de volgende kernwaarden geformuleerd die voor ons bepalend zijn voor de wijze waarop wij onze organisatie inrichten en onze werkzaamheden doen:

Optimaal Zorg doet dit door:

  • uw behoefte en wensen centraal te stellen
  • onze afspraken na te komen
  • te zeggen wat we doen en doen wat we zeggen
  • zorg te verlenen met kleine teams van vaste, betrokken en betrouwbare zorgverleners
  • gekwalificeerde en ervaren zorgverleners in te zetten die met hoofd, hart en handen werken
  • regelmatig te informeren of u tevreden bent en wat wij kunnen verbeteren

Wij kunnen dit realiseren door inzet van onze zorgverleners, die allemaal enthousiaste zelfstandige ondernemers in de zorg zijn. Zij voldoen aan onze eisen zodat wij zeker weten dat ze u kwalitatief goede zorg bieden.

Stap 1 is om uw wensen en behoeften vast te leggen in een zorgplan. Dat doen we uiteraard met oog en oor voor uw behoeftes en beperkingen. In de loop van de tijd wordt het zorgplan desgewenst bijgesteld, als u en/of de situatie daarom vraagt.

Op basis van het zorgplan selecteert Optimaal Zorg met zorg zorgverleners die bij u passen. Wij werken alleen met gemotiveerde mensen die met liefde en respect ouderen willen helpen met hun dagelijkse activiteiten en (verpleegkundige) zorg.

Afhankelijk van uw zorgvraag bestaat dit zorgteam uit vier tot zes gekwalificeerde verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders. Door met een klein team te werken, bieden wij u professionele zorg en ondersteuning die beter en sneller persoonlijk is af te stemmen op uw wensen en behoeften. Wederzijds vertrouwen, respect voor uw autonomie en een zorgzame, begripvolle benadering zijn daarbij onze belangrijke uitgangspunten.