Werkwijze

Optimaal Zorg heeft met het oog op kwaliteit van zorg voor en service aan haar cliënt(en)/diens vertegenwoordigers en richting haar zorgverleners en samenwerkingspartners haar beleid en handelswijze vastgelegd in diverse documenten. Een overzicht:

  1. De algemene voorwaarden van Optimaal Zorg.
  2. De eigen gedragscode van Optimaal Zorg.

Daarnaast hanteert Optimaal Zorg een aantal in de thuiszorg algemeen geldende documenten als uittgangspunt voor haar beleid en handelswijze. Een overzicht:

  1. Optimaal Zorg onderschrijft de ‘Nationale Beroepscode Verpleegkundigen en Verzorgenden’ en ziet deze als basis voor al haar beleid.
  2. Optimaal Zorg onderschrift het ‘Protocol Grensoverschrijdend Gedrag’ van Zorg voor Beter en ziet deze als basis voor haar omgang met signalen.