Over Optimaal Zorg

Optimaal Zorg is een kleine, krachtige en groeiende thuiszorgorganisatie waarin de persoonlijke dienstverlening aan cliënten voorop staat. We doen dit altijd vanuit een kleinschalige werkwijze, omdat we geloven dat zorg mensenwerk is en geen standaardproduct.

Onze integrale zorg is persoonlijk en professioneel en wordt niet bepaald door complexe regels. We werken wijkgericht met de wijkverpleegkundige als spin in het web. Comfort in de eigen vertrouwde omgeving is uitgangspunt en er is écht tijd voor de cliënt en zijn/haar familie en mantelzorger(s).

Wij bieden verpleging, verzorging, begeleiding, intensieve-, palliatieve- en 24-uurszorg aan (chronisch) zieken en ouderen. Daarnaast verlenen we mantelzorgondersteuning. Onze zorgverleners (zzp-ers in de zorg) zijn hierbij een belangrijke en onmisbare factor van betekenis!

Missie

Mensen die door ouderdom, ziekte of handicap, al dan niet tijdelijk, niet meer alles zelf kunnen, willen graag zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Dat betekent op de eerste plaats dat Optimaal Zorg goed moet luisteren naar hun wensen en behoeften. Naar uw ideeën over welke zorg het beste past bij uw levenswijze. Daarnaast wilt u graag kwalitatief hoogwaardige zorg; professionele zorg die bijdraagt aan uw welzijn en welbevinden. Kwaliteit en cliëntgerichtheid zijn hierbij onze "drijfveren”

Optimaal Zorg staat voor vertrouwen, respect en cliëntgerichtheid. Met deze waarden handelen wij ten alle tijden om u de best mogelijke zorg aan te bieden, waarbij u de uiteindelijke beslisser bent over het soort en hoeveelheid zorg die u nodig heeft.

Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door onze zorgverleners die met zorg zijn geselecteerd. Zij beschikken over de ervaring, kennis en het inlevingsvermogen die nodig zijn om u zo goed mogelijk te dienen. Door het volgen van erkende trainingen en cursussen worden deze kwaliteiten versterkt. Hiernaast brengen onze zorgverleners een sfeer van warmte, knusheid en gemoedelijkheid met hen mee.

Visie

Optimaal Zorg wil tegemoet komen aan de wensen en behoeften van oudere mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige zogverleners met een luisterend oor en hart voor hun vak. En dat doen we ook door te zorgen voor een breed pakket van diensten dat voor elke zorgvraag een passend antwoord biedt.

De zorg is een constant veranderende sector. Door al die veranderingen is het volkomen begrijpelijk dat voor u alle regelingen niet meer duidelijk zijn. Dit is waarop wij onze visie bepalen. Meegaan en ontwikkelen met de politiek-juridische veranderingen. Wij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste feiten en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw zorg.