Nuttige links thuiszorg

In de gemeenten Soest, Baarn en Amersfoort zijn allerlei voorzieningen die zorgvragers en hun mantelzorger(s) kunnen helpen om langer op een prettige manier zelfstandig te blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. De makkelijkste manier om te zien wat er in uw gemeente allemaal mogelijk is, is door gebruik te maken van de sociale kaart. Dat is de digitale wegwijzer met nadere informatie over formele en informele organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen voor jong en oud. Zo vindt u op de sociale kaart onder meer nadere informatie over mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding, thuiszorgverlening, hulpmiddelen en maaltijdvoorziening e.d.

U vind de sociale kaarten op het internet:

Ook zijn er diverse landelijk werkende organisaties waar u of uw mantelzorger(s) kunnen aankloppen voor hulp en advies bij alles wat komt kijken bij thuiszorg, PGB en aanverwante zaken.

NUTTIGE ADRESSEN:
(Klik op de logo's)

Belangenvereniging PGB-houders

Per Saldo

PGB-hulpgids
Per Saldo

Centraal adimistratiekantoor
CAK

Centrum Indicatiestelling Zorg
CIZ
Gezondheidsplein
Gezondheidspleind

Belastingdienst
Rijksoverheid

Persoongebonden Budget
Rijksoverheid

Wet langdurige zorg
Rijksoverheid

Wet maatschappelijke ondersteuning
Rijksoverheid