Gedragscode

 De gedragscode van Optimaal Zorg

Kijken door de ogen van de cliënt: 

 1. Zeg wat je doet en doe wat je zegt
 2. Sta dichtbij de cliënt, maar op professionele afstand
 3. Luister goed naar de behoefte van de cliënt
 4. Respecteer de normen en waarden van de cliënt in woord en gedrag
 5. Tutoyeer cliënten niet, tenzij zij daar om vragen
 6. Spreek niet over de cliënt, maar met de cliënt en diens familie
 7. Post nooit iets over cliënten op de sociale media
 8. Ga zorgvuldig om met eigendommen van de cliënt
 9. Beschouw een klacht van de cliënt als aanzet tot kwaliteitsverbetering
 10. Kijk naar de mogelijkheden van de cliënt en niet naar diens beperkingen
 11. Iedere vorm van intimidatie zijn uit den boze
 12. Neem verantwoordelijkheid voor wat en hoe je doet
 13. Maak geen onderscheid op basis van geloof, afkomst, sexuele voorkeur, geslacht, huidskleur en of leeftijd
 14. Maak altijd melding van situaties die mogelijk een probleem kunnen zijn/worden voor de cliënt

Kijken door de ogen van je collega: 

 1. Zeg je wat je doet en doe wat je zegt
 2. Stel je altijd professioneel op
 3. Leuk werk maak je zelf en met elkaar
 4. Praat niet over maar met elkaar
 5. Toon je respect voor elkaar in woord en gedrag
 6. Behandel de ander zoals je zelf behandelt wilt worden
 7. Post nooit iets over collega’s op de sociale media
 8. Respecteer ieders waarden en normen
 9. Werk niet onder invloed van alcohol of drugs
 10. Ga zorgvuldig om met ieders eigendommen
 11. Ieders mening is belangrijk
 12. Iedere vorm van intimidatie zijn uit den boze
 13. Neem verantwoordelijkheid voor wat en hoe je doet
 14. Maak geen onderscheid op basis van geloof, afkomst, seksuele voorkeur, geslacht, huidskleur en of leeftijd
 15. Geef positieve feedback waar de ander mee verder kan
 16. Ontvang feedback positief en zie het als aanzet tot kwaliteitsverbetering
 17. Kijk naar de mogelijkheden van de ander, niet naar diens beperkingen